• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Освітньо-виховна робота проводиться
за програмою розвитку дитини дошкільного віку

"Українське дошкілля"

Парціальні програми:

- програма з навчання дітей англійської мови Т. Шкваріної

- програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку "Україна - моя Батьківщина" за науковою редакцією О.Д. Рейпольської


Картинки по запросу разделительная линия для сайта


Науково-методична проблема ДНЗ:

"РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ
В ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДНИМ ДОВКІЛЛЯМ"

/Files/images/лінія.jpg

ПЛАН РОБОТИ НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2020

Пріоритетні напрями роботи
на 2019-2020 навчальний рік:

- Використання інноваційних технологій для розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників

- Формування пізнавальних якостей дошкільників під час організації пошуково-дослідницької діяльності

- Удосконалення форм взаємодії дошкільного закладу і школи у процесі реалізації завдань дошкільного вихованняПедагогічні ради:

Тема 1: Про завдання діяльності педагогічного колективу

Тема 2: Використання педагогічних технологій для розвитку мовлення дошкільника

Тема 3: Пошуково-дослідницька діяльність (ПДД) як засіб стимулювання пізнавальної активності дошкільників

Тема 4: Шляхи співпраці дошкільного закладу з початковою школоюПріоритетні напрями роботи
на 2018-2019 навчальний рік:

1. Забезпечення емоційного добробуту дитини в сім’ї та дошкільному закладі як визначального фактору розвитку її особистості

2. Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників засобами музейної педагогіки

3. Удосконалення форм взаємодії дошкільного закладу і сім’ї для реалізації завдань дошкільного вихованняПедагогічні ради:

І. Тема: Про завдання діяльності педагогічного колективу
ІІ. Тема: Роль педагогічного колективу у забезпеченні емоційного комфорту дошкільнят
ІІІ. Тема: Використання міні-музеїв для розширення кругозору дітей дошкільного віку
ІУ. Тема: Шляхи співпраці дошкільного закладу з сімє’ю


/Files/images/лінія.jpgПріоритетні напрями роботи
на 2017-2018 навчальний рік:

1. Розвиток емоційного інтелекту як основи формування здоров’язберігаючої компетентності особистості

2. Використання художньої літератури для комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників

3. Виховання патріотичних почуттів в процесі ознайомлення з природою рідного краю

Педагогічні ради

І Тема: Про завдання діяльності педагогічного колективу
ІІ Тема: Емоційне благополуччя дитини – мета і критерій діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу
ІІІ Тема: Роль художньої літератури в розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників
ІУ Тема: Організація роботи щодо ознайомлення дошкільників з природним довкіллям

/Files/images/лінія.jpg


Методична робота як фактор управління дошкільним закладом

Мета методичної роботи у ДНЗ — постійне підвищення рівня професійної майстерності педагога і педагогічного колективу. Першочергове завдання методичної роботи — надання реальної допомоги педагогам у розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, умінь та навичок і необхідних для сучасного педагога властивостей та якостей особистості. Методична робота посідає особливе місце у системі управління ДНЗ і взаємопов'язана з його основними завданнями та функціями. Основна роль полягає в активізації людського фактора — особистості і творчій діяльності педагогів.

Отже, методична робота істотно впливає на якість та ефективність навчання і виховання, на кінцеві результати роботи дошкільного закладу. Тому цілком правомірно розглядати її як важливий фактор управління сучасним ДНЗ.

Головними орієнтирами методичної роботи у дитячому садку є:

• серйозне кероване якісне зростання професійної майстерності кожного педагога;

• зростання інтеграційних можливостей усього колективу.

Тому вибудовування системи методичної роботи потрібно здійснювати у трьох площинах.

Стосовно до конкретного педагога, де головним завданням є формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності вихователя. Тому методична робота у дитячому садку має бути спрямована на збагачення знань педагога, розвиток у нього мотивів творчої діяльності, розвиток педагогічної техніки виконавського мистецтва.

Стосовно до педагогічного колективу дитячого садка - методична робота розв`язує завдання формування колективу однодумців. Вона спрямована на вироблення педагогічного кредо,традицій виявлення узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Нині важливим є залучення колективу до науково-експериментальної роботи.

Вибудувати систему методичної роботи можна на основі аналізу досягнутих результатів ДНЗ:

результатів освітньо-виховного процесу, рівня педагогічної майстерності і кваліфікації педагогів, зрілості та згуртованості педагогічного колективу, конкретних інтересів, потреб і запитів вихователів.

Для керівника завжди актуальний пошук і вибір оптимального варіанту методичної роботи. При цьому потрібно зважати на всебічний характер її змісту і різноманітність форм та методів роботи з кадрами.

У дошкільному закладі дуже важливо порушувати питання якості та ефективності методичної роботи. Результати методичної роботи потрібно розглядати відповідно до динаміки підсумкових результатів усього педагогічного процесу у дитячому садку, рівня освіченості, вихованості та розвитку дітей, позитивної динаміки рівня цих показників.

Основними критеріями оптимальності кінцевих результатів методичної роботи в ДНЗ с:

• критерій результативності — досягається, якщо результати освіти, виховання і розвитку вихованців підвищуються до оптимального рівня (або наближаються до нього) за відведений час без перевантаження;

• критерії раціональних витрат часу, економічності методичної роботи — досягається, коли підвищення майстерності педагогів з метою оптимізації навчання і виховання відбувається при розумних витратах часу і зусиль педагогів на методичну роботу і самоосвіту, за будь-яких обставин без перевантаження педагогів цими видами діяльності. Наявність цього критерію стимулює науковий, оптимізаційний підхід до організації методичної роботи; критерій зростання задоволеності педагогів своєю працею — можна вважати досягнутим, якщо у колективі простежується поліпшення психологічного мікроклімату, зростання творчої активності педагогів, наявність задоволеності педагогів процесом і результатами своєї праці.

Кiлькiсть переглядiв: 903